VI VIL SIKRE FLERE KARRIÆRELØP FRA PRAKSIS OG OPP MOT AKADEMIA FOR ALLE GRUPPER SOM JOBBER I BARNEVERNET OG AT DET LEGGES TIL RETTE FOR STIPENDIATSTILLINGER INNEN BARNEVERNSARBEID FOR SOSIONOMER, BARNEVERNSPEDAGOGER OG ANDRE YRKESGRUPPER SOM JOBBER I BARNEVERNET I DAG