Senterpartiet stemte for en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer da det ble fremmet forslag om dette i 2019. En slik ordning vil kunne bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene og gi økt rettssikkerhet for barna og deres foreldre. Ved innføring av en autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernspedagoger kan samfunnet unnlate å gi, og frata, autorisasjon. Disse virkemidlene bør sikres uavhengig av hvilken lov autorisasjonsordningen forankres i. Det viktigste er at autorisasjonen gjelder uavhengig av hvilken sektor yrkesutøverne er ansatt i.