Jeg vil støtte arbeidet for en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.