Det skal være høy kvalitet på velferdstjenestene våre. Venstre har jobbet for gjennomgang av kompetansekrav for ledere og eventuell autorisasjon som et av mange tiltak for å øke kompetansen i barnevernet, og støttet innføring av kompetansekrav. Men vi er usikre på om man trenger en egen autorisasjon. For oss er utdanningsnivået viktigst.