KrF mener at innføring av kompetansekrav, mer praksisnære og relevante masterutdanninger og bedre tilgang til veiledet praksis under studiene er mer treffsikre og egnede tiltak for å øke tilliten til barnevernet og sørge for at de ansatte har tilstrekkelig og nødvendig kompetanse. Innføring av kompetansekrav vil føre til at det blir stilt formelle krav til hvilken kompetanse som kreves for å kunne utføre bestemte oppgaver. Vi ser derfor ikke behovet for å innføre en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.