Rødt vil jobbe for at barnevernspedagoger og sosionomer skal ha en tilsvarende autorisasjonsordning som tilsvarer dagens ordning for vernepleiere. Dette gjøres enklest ved å lovfeste og dermed lovregulere de sosialfaglige profesjonene på lik linje med helse.