Her vil vi i Arbeidarpartiet sikre fleire karriereløp for barnevernspedagogar, sosionomar og andre tilsette fleire stipendiatstillingar innan sosialt arbeid og barnevernsutdanning. Det må leggast betre til rette for at tilsette som har behov for det får gjennomført naudsynt kompetanseheving.