Barnevernspedagogar og sosionomar må få autorisasjon på lik linje med helsepersonell. Dette har vore eit krav i 40 år. SV har fremja framlegg til Stortinget om å sikre ei innføring av autorisasjonsordning fordi vi meiner dette vil auke i tillit, kvalitet og profesjonalitet i tenesta.