Eg trur ikkje autoriasasjonsordning er den beste vegen å gå.