Det skal være høg kvalitet på velferdstenestene våre. Venstre har arbeidd for gjennomgang av kompetansekrav for leiarar og eventuell autorisasjon som eitt av fleire tiltak for å auke kompetansen i barnevernet, og støtta innføring av kompetansekrav.