Det viktigste er å sikre et godt kompetansenivå i barnevernet gjennom at det rekrutteres ansatte med relevant utdanning og erfaring, og at det legges til rette for nødvendig etter- og videreutdanning. Regjeringen har laget en egen kompetansestrategi for barnevernet og har satt av midler til å følge opp strategien. Jeg er usikker på om en autorisasjonsordning er det beste virkemiddelet for å sikre kompetansen i barnevernet (og andre tjenester).