Barnevernspedagoger og sosionomer må få autorisasjon på lik linje med helsepersonell. Dette har vore eit krav i over 40 år, og tida er overmoden. SV har fremma framlegg i stortinget om å innføre autorisasjonsordning fordi vi meiner dette vil bidra til auka tillit, kvalitet og profesjonalitet i tenestene.