Autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer er et viktig tiltak som Senterpartiet støtter, og vil støtte fremover også. Samtidig er vi opptatt av at dette ikke må gå ut over det kommunale selvstyret og at det ikke må gå på bekostning av tverrfaglige helsetjenester.