Høyre er opptatt av at barnevernstjenesten i Norge skal ha høy kvalitet og støtter regjeringens arbeid for å innføre kompetansekrav og autorisasjon i barnevernstjenesten. 

Forslag til kompetansekrav i det kommunale og statlige barnevernet har vært på høring. Vi foreslo blant annet krav om mastergrad for en høy andel av de ansatte i det kommunale barnevernet, og krav til bachelor for nytilsatte i barnevernsinstitusjoner.  

Kompetansekrav vil inngå i proposisjonen med forslag til ny barnevernslov våren 2021.