Gjennom skikkelige arbeidsforhold, hele og faste stillinger og gode rekrutteringsplaner.