Rødt har vedtatt at man ønsker en opptrappingsplan for vernepleierstudiet som øker studiekapasitet med 10 prosent årlig. I tillegg er det viktig at det finnes gode muligheter for de som allerede jobber i tjenestene til å få tatt høyere utdanning. Y-veien er et godt eksempel på dette. Rødt ønsker å inkorporering av CRPD i norsk lovverk. Ved å sørge for at mennesker med funksjonshemming/utviklingshemming har samme menneskerettigheter som funksjonsfriske følger det naturlig at antall vernepleier i arbeid med utviklingshemmede må økes.