Rødt har vedtatt at man ønsker en opptrappingsplan for vernepleierstudiet som øker studiekapasitet med 10 prosent årlig. I tillegg er det viktig at det finnes gode muligheter for de som allerede jobber i tjenestene til å få tatt høyere utdanning. Y-veien er et godt eksempel på dette. Rødt ønsker å inkorporering av CRPD i norsk lovverk. Ved å sørge for at mennesker med funksjonshemming/ utviklingshemming har samme menneskerettigheter som funksjonsfriske følger det naturlig at antall vernepleier i arbeid med utviklingshemmede må økes.

I tillegg til å ha nok vernepleier på jobb må det sikres høy nok grunnbemanning i botilbud og arbeids/aktivitetstilbud. Dette er avgjørende for at den enkelte skal få fullverdige tjenester og for at de ansatte skal orke å stå i jobb. Så må det også finnes nok gode kommunale tilbud til de med utviklingshemming. Aktivitetssenter, tilrettelagt arbeidsplasser og kultur- og fritidstilbudet i kommunene må styrkes.