Rødt er for en nasjonal opptrappingsplan for utdanning av vernepleiere. En plan der studiekapasiteten økes med 10% årlig over ti år.