Norge har et stort behov for å utdanne flere innenfor helserelaterte yrker. Høy andel deltidsstillinger og lav andel vernepleiere i tjenestene for personer med utviklingshemming er verken bra for brukerne eller de ansatte i tjenestene. Det er alvorlig at landet mangler et stort antall vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming. For å få flere vernepleiere må vi øke studiekapasiteten, gi flere muligheten til å ta utdanning gjennom jobben, stille krav om kompetanse og sikre skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Like viktig som å øke andelen vernepleiere er å beholde dem i jobb som vernepleiere. Også da er skikkelige lønns- og arbeidsvilkår viktig, men også tillitsreformen gjennom tid og tillit til faglighet.