Dette må styres av utdanningskapasitet og de lokale arbeidsgivere.