Vi må stille krav både lokalt og nasjonalt på samme måte som i helse og så må vi styrke utdanningsinstitusjonene og sørge for at de som blir utdannet tilbys hele og faste stillinger.