Rødt har vedtatt at vi ønsker en årlig opptrappingsplan på vernepleiestudiet, der studiekapasiteten økes med 10% årlig over ti år. I tillegg ønsker vi at vernepleie blir pålagt kompetanse i kommunene gjennom helse- og omsorgstjenesteloven.