Arbeiderpartiet mener det må utdannes flere vernepleiere for å dekke det økende behovet i kommunene. Senest i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 foreslo vi å opprette 3000 nye studieplasser, med særlig vekt på helseyrkene. Vi foreslo 100 nye studieplasser på bachelornivå i vernepleie i år, og vil trappe opp dette i årene framover.