Det er alvorlig at Norge mangler et stort antall vernepleiere, for å bedre dette må studiekapasiteten økes. For å kunne rekruttere til helsefaglige og sosialfaglige yrkes må det være gode lønns og arbeidsforhold slik at unge velger disse yrkene.