Rødt har vedtatt at vi ønsker en årlig opptrappingsplan på vernepleiestudiet, der studiekapasiteten økes med 10% årlig over ti år. I tillegg ønsker vi at vernepleie blir pålagt kompetanse i kommunene gjennom helse- og omsorgstjenesteloven. Utover dette må jeg uttale meg som enkeltkandidat. Jeg tenker at det er mange ulike tiltak som må til ute i kommunene. Kommunene må få midler til å dekke utdanning for ansatte i slike tjenester og det må sikres en høyere grunnbemanning slik at det er praktisk mulig at medarbeidere har fravær knytta til utdanning. En styrket kommuneøkonomi og et fokus på å ansette fagarbeidere vil gjøre det mulig å tilby høyere lønn for relevant utdanning og sånn sett også gjøre det mer attraktivt å ta utdannelse innen vernepleie.