Først av alt – så er det viktig å si at det er kampen for den felles offentlige helsetjenesten, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, som er det beste forsvaret mot økte forskjeller. Vi skal ha en helsetjeneste i verdensklasse der fagfolkene står i front, en tjeneste som vil satse mer på forebygging, som lytter til pasientene, og som er tilgjengelig for alle uansett hvem de er, og hvor de bor. Så er dette et omfattende spørsmål for det er mange tiltak som til slutt blir summen av gode tjenester for mennesker med utviklingshemning. Et av dem er eksempelvis er eksempelvis å frigjøre tid for behandlere, så det er viktig å hente inn igjen støttepersonell som helsesekretærer og annet administrativt personell, og i tillegg sikre en bedret oppgavedeling mellom helsepersonell slik at ressursene kan utnyttes fullt ut.