STYRKE UTDANNINGSKAPASITETEN FOR VERNEPLEIERE. AP HAR FORESLÅTT 300 FLERE STUDIEPLASSER I 2021 MED SÆRLIG VEKT PÅ HELSEFAGUTDANNINGENE OG 100 NYE STUDIEPLASSER PÅ BACHELOR-VERNEPLEIEUTDANNINGENE