Det er i dag stor mangel på vernepleiere, og en utfordring med at om lag én av 3 er ufaglærte i tjenester til personer med utviklingshemming, og at bare én av 10 som jobber med funksjonshemmede er vernepleiere. 70 prosent jobber deltid. Senterpartiet vil jobbe for å øke utdanningskapasiteten av vernepleiere, slik at den blir i mer i tråd med behovet, opp mot 100 nye plasser i året. Det må også bli lagt godt til rette for desentraliserte utdanninger. Senterpartiet vil styrke kommuneøkonomien for å sikre en forsvarlig grunnbemanning. Vi vil støtte lokale prosjekter som legger til rette for økt grunnbemanning, mindre vikarbruk og økt heltidskultur i tjenestene. Vi vil intensivere arbeidet for å sikre at alle med vernepleieutdanning får mulighet til å bruke utdanningen sin på en god måte, i hele faste stillinger. Koronapandemien har vist oss at det er minst sårbart om man slipper å måtte jobbe på flere tjenestesteder får å få full stilling