Norge har et stort behov for å utdanne flere innenfor helserelaterte yrker. Høy andel deltidsstillinger og lav andel vernepleiere i tjenestene for personer med utviklingshemming er verken bra for brukerne eller de ansatte i tjenestene. Det er alvorlig at Norge mangler et stort antall vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming. For å få flere vernepleiere må vi øke studiekapasiteten, gi flere muligheten til å ta utdanning gjennom jobben, stille krav om kompetanse og ikke minst sikre at de etter utdanning får skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, der muligheten til å jobbe heltid er spesielt viktig.