For å få fleire vernepleiarar må me auka studiekapasiteten, gi fleire moglegheit til å ta utdanning gjennom jobben, stilla krav om kompetanse og sikra skikkelege lønns- og arbeidsvilkår.