I regjering har KrF fått gjennomslag for en likeverdsreform som skal legge til rette for et inkluderende samfunn og en enklere hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne og familiene deres. Som en del av dette er det selvfølgelig viktig at ansatte i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne har relevant høyere utdanning. For å få dette til ønsker vi å satse på ansattes kompetanse, og ha en økt innsats for å beholde og rekruttere kvalifiserte ansatte. Mulige løsninger for å bidra til dette er gode arbeidstidsordninger, mer bruk av heltid og styrkede vilkår.