Rødt har vedtatt i tråd med FO sine egne anbefalinger at vi ønsker en opptrappingsplan for vernepleierstudiet som øker studiekapasitet med 10 prosent årlig, samtidig må vernepleie bli pålagt kompetanse i kommunenes helse og omsorgstjenesteloven (vedtatt av landsstyret i desember 2020) Vi ønsker å øke antall vernepleiere som arbeider med funksjonsnedsettelse ved å sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse har samme menneskerettigheter som funksjonsfriske. Rødt ønsker inkorporering av CRPD i norsk lovverk. Det er mange vernepleiere som ikke klarer å være ansatt i boliger for utviklingshemmede på grunn av lav grunnbemanning og som dermed gir et uverdig liv for de som trenger det mest.