Her må det utdannast fleire vernepleiarar for å dekke det aukande behovet i kommunane. I behandlinga av statsbudsjettet for 2021 føreslo vi å opprette 3000 nye studieplassar, spesielt med fokus på helseyrka. Vi foreslo og konkret 100 nye studieplassar på bachelornivå i vernepleie i år. Det vil vi trappe opp i åra som kjem.