Vi må fortløpende legge til rette for at vi utdanner den kompetansen vi har behov for, også når det gjelder vernepleiere.