Vedta en bemanningsnorm som også sier noe om kompetanse.