Senterpartiet vil jobbe for å øke utdanningskapasiteten av vernepleiere, slik at den blir mer i tråd med behovet, opp mot 100 nye plasser i året. Legge til rette for desentraliserte utdanninger. Senterpartiet vil styrke kommuneøkonomien for å sikre forsvarlig grunnbemanning.