Venstre har gjennom regjeringens satsing sørget for at primærhelsetjenesten har økt antall stillinger vesentlig, selv om behovet fortsatt er stort. Bevilgningene til kommunene har økt med økte oppgaver og et ønske om å prioritere forebygging og behandling på laveste nivå i omsorgstrappen. Kompetansen må økes og det er behov for personell med ulik god og riktig kompetanse.  For å få til det videreføres Kompetanseløft 2020 i et nytt kompetanseløft: Kompetanseløft 2025.