Kompetanseløft 2020 videreføres til kompetanseløft 2025. Ettersom oppgavene for det kommunale helsevesenet har økt, har også bevilgningene økt. Det er bra.