Fremskrittspartiet er opptatt av at alle personer med utviklingshemming skal få et godt tilbud, gitt av personer med tilstrekkelig kompetanse til å yte tilbudet. Vi har ikke konkludert med hvorvidt det forutsetter at 70% av de ansatte må være vernepleiere.