Fremskrittspartiet har gått i front for å få flere helsearbeidere inn i skolen, og det har vært en opptrapping på dette området de senere år. Fremskrittspartiet mener det er viktig med helsehjelp, rådgivere etc. på skolene. Den enkelte skoleeier og skole må imidlertid selv bestemme løsninger og prioriteringer. Derfor vil vi ikke ha noen nasjonal lovfesting av miljøterapeuter.