Jeg mener at elevtjenesten i skolen må styrkes, og gjennom dette sikre flere miljøterapeuter, skolehelsesykepleiere og skolepsykologer i skolen. Både elever og lærere skal føle seg trygge og ivaretatt på skolen. De som er fagutdannede miljøterapeuter, oftest vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger, er en ressurs i møte med elevene og spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeidet sammen med andre yrkesgrupper og voksenpersoner på skolen. For at alle skal ha det bra, bli sett og hørt og få et bedre grunnlag for å gjennomføre skolen, trengs det miljøterapeuter på alle skoler.