Veldig for mer fagpersonell i skolen inkl. miljøterapeuter, litt mer usikker på lovfesting.