I programmet for neste Stortingsperiode står det  til å «ansette flere miljøarbeidere og miljøterapeuter på skoler for å styrke et godt læringsmiljø». I vårt budsjettalternativ for 2021 foreslo vi å finansiere 100 nye miljøarbeidere på skoler med særlige læringsmiljøutfordringer. Vi ønsker et sterkt lag rundt elevene.