Lovfesting har vi ikke tatt stilling til, men skriver spesifikt i programmet at vi vil gi kommunene mulighet til å «ansette flere miljøarbeidere og miljøterapeuter på skoler for å styrke et godt læringsmiljø». I vårt budsjettalternativ for 2021 foreslo vi å finansiere 100 nye miljøarbeidere på skoler med særlige læringsmiljøutfordringer. Vi ønsker et sterkt lag rundt elevene.