JA, vi trenger flere sosialfaglige og helsefaglige ansatte i skolen. Det er viktig for elevenes helse og mulighet for læring. Vi ønsker at lærerne skal bruke tiden på å undervise. Det handler om rett kompetanse til rett oppgave.