MDG jobbar for å styrke miljøterapautar si rolle og auke talet miljøterapeutar i skulen, som kan bidra til eit bedre skulemiljø, motverke mobbing ol., men me har ikkje vedtatt konkret lovfesting av krav.