Ja, det er en av mine valgkampsaker.  SV vil stryke rådgivningstjenesten og sikre flere miljøterapeuter, skolehelsesykepleiere og psykologer i skolen.