Ja. Rødt er for et mangfold av yrkesgrupper i skolen, og støtter lovfesting. Igjen må det understrekes at et vedtak må følges opp av varige økte midler til å ansette flere.