Vi har ikke vedtatt konkret lovfesting av et slikt krav. Men MDG jobber for å styrke miljøterapeuters rolle og øke antallet i skolen, for å sikre barns rett til et trygt og godt skolemiljø.