Vi har ikke vedtatt at vi ønsker å jobbe for en lovfesting av miljøterapeuter i skolen, men vi er tydelige på at vi vil jobbe for å styrke miljøterapauters rolle og øke antallet miljøterapeuter i skolen.